Veikkauksen 13 miljardin höllästi valvottuja hyvän tahdon pelejä

Suomen lippu - Slotsia.com/fi

Veikkaus on jälleen ollut ristitulessa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) julkaisemassa Rahapelijärjestelmät – Suomi ja muut maat -raportissa käy ilmi, että Veikkauksen valvontaa on uudistettava. Myös Yleisradion MOT paljasti tällä viikolla, kuinka Veikkaus on pimittänyt automaattipelien todellisen 13 miljardin euron liikevaihdon tilinpäätöksessään.

Suomessa pelataan rahapelejä kaikista eniten koko Euroopassa. Keskimäärin jokainen suomalainen pelaa rahapelejä vuodessa 320 eurolla. Leijonanosa tästä rahasta menee peliautomaatteihin, jotka ovat niin sanottuja ‘punaisia pelejä’. Punaisilla peleillä tarkoitetaan korkeamman riippuvuuden rahapelejä.

KKV: “Valvontaa keskitettävä ja tehostettava”

Kilpailu- ja kuluttajaviraston 24. lokakuuta 2019 julkaisemassa raportissa käy ilmi, että monopoliyhtiö Veikkauksen valvontaa on tehdostettava ja keskitettävä, jotta se olisi EU-lainsäädännön mukaista. Tällä hetkellä Veikkauksen sääntelystä ja valvomisesta vastaa useampi eri taho, joista useammalla on päällekkäisiä tehtäviä.

Raportissa käy myös ilmi, ettei sääntely ole täysin puolueetonta: Veikkauksen rahapelituottojen edunsaajat osallistuvat rahapelaamisen sääntelyyn ja ovat päättämässä keskeisistä rahapelipoliittisista linjauksista. Tämä luo tilanteen, että edunsaajat voivat pikemminkin huolehtia pelituottojen määrästä kuin peliongelmista ja etenkin niiden ennaltaehkäisemisestä.

13 miljardin euron “salainen” peliautomaattibisnes

Ylen MOT:n ohjelmasta käy ilmi, että suomalainen rahapeliyhtiö Veikkaus esittää kaksi eri lukua yhtiön liikevaihdosta. Siinä missä Veikkaus itse puhuu 3 miljardin liikevaihdosta, on todellinen liikevaihto 13 miljardia.

Tästä 13 miljardista eurosta peliautomaattien osuus on noin 11 miljardia euroa, mikä on lähes 85 prosenttia koko yhtiön liikevaihdosta. Veikkauksen julkistaessa tilinpäätöksensä liikevaihdosta, mukaan on lisätty pieni alaviite: “henkilökohtaisen arvonnan peliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan maksetuilla voitoilla vähennettynä”.

Tämä vanhahtava käytäntö käyttää pelikatetta on perua Raha-automaattiyhdistykseltä: ennen peliautomaattilaitteista näki vain koneeseen jääneen rahan, ei takaisin peliin kiertäneitä voittoja. Tätä pelikatetta Veikkaus käyttääkin liikevaihtona muiden pelien liikevaihdon rinnalla, jolloin arvontapelien eli muun muassa Loton ja Eurojackpotin osuus on yhteensä suurempi kuin sen peliautomaattipelien.

Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski kertoi MOT:n ohjelmassa tämän olevan yleinen käytäntö toimialalla. Tämä ei ole totta, sillä etenkin Pohjoismaissa Svenska Spel ja Danske Spil kertovat vain pelikatteensa tilinpäätöksessä, ja norjalainen Norsk Tipping kertoo sekä liikevaihdon että pelikatteen sekoittamatta niitä toisiinsa.

Miksi tämä on ongelmallista? Veikkaus ei halua antaa julkisuuteen vertailukelpoista lukua sen liikevaihdosta, mikä pimittää myös sen liiketoiminnan kuvaa.

Sarekosken mukaan yhtiö ei yritä piilotella sen totaaliliikevaihtoa. Liikevaihdon voi esittää myös pelikatteella, jolloin peliautomaattien osuus on 48 prosenttia: pelaajilta voitetun summan ollessa 1,76 miljardia euroa, automaattien osuus oli 840 miljoonaa euroa.

KKV: Kun sääntely on kunnossa, voidaan harkita monopolijärjestelmästä luopumista

Euroopan unionissa rahapelimonopolijärjestelmä on ainoastaan oikeutettu silloin, kun se on jäsenvaltion kannalta paras ratkaisu pelaamisesta aiheutuneiden haittojen ehkäisyssä. Kuitenkaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen järjestämässä kyselyssä uudistunut rahapelijärjestelmä ei ole pystynyt vähentämään haittoja. (THL. 26.3.2019)

Viranomaisvalvonnalle olisi tarvetta Suomessakin, sillä Suomen rahapelisääntely erottui merkittävästi muista maista. Lisäksi Suomi oli ainoa maa, jossa edunsaajat ovat päättämästä rahapelien säätelystä, joka on omiaan luomaan eturistiriitaa tilanteessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto nostaa raportissaan jalustalle Ruotsin ja Tanskan mallit, jossa rahapelikenttää hallinnoi ainoastaan yksi viranomainen. Ruotsissa ja Tanskassa on käytössä lisenssimalli, jolloin ainoastaan lisensoitu rahapelioperaattori saa tarjota rahapelejä maassa. Tanskassa rahapelitoimintaa valvoo Spillemyndigheden ja Ruotsissa Spelinspektionen.

Raportissa todetaan, että rahapelisäätelyn tehostus ja keskitys tulisivat olla ensisijaiset toimenpiteet Suomessakin, sillä se on avain rahapelihaittojen ennaltaehkäisyyn. Vasta kun säätely on kunnossa, voidaan tarkastella, olisiko Suomessakin tarvetta luopua monopolijärjestelmästä.

Tämä raportti on vasta ensimmäinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston laajempaa rahapelaamishanketta. Osa raporteista julkaistaan syksyllä ja loput vuoden 2020 puolella.