Industri

Utredning för att motverka överskuldsättning

  av robert – senast uppdaterad 15 dec 2023

Regeringen har i ett pressmeddelande informerat om deras beslut om att tillsätta en utredning för att motverka överskuldsättning i Sverige. Eftersom att detta redan ligger i linje med Spelinspektionens mål för att skapa en säker och sund spelmarknad med stabilt konsumentskydd, så står de positiva till beslutet.

Spelinspektionen casinonyheter

Beslutet har alltså välkomnats med öppna armar av Spelinspektionen, som tycker det är ett bra steg i rätt riktning. Behovet för detta, även inom den svenska spelmarknaden, har vid flera tillfällen påpekats av Spelinspektionen, bland annat i deras delrapport till regeringen den 18 maj år 2020 med diarienummer 20Si1184.

”Vi ser att en förbättrad kreditprövning i Sverige kan få stor betydelse för de konsumenter som riskerar att hamna i överskuldsättning och beroendesjukdom till följd av spel om pengar.”

Säger Spelinspektionen om beslutet.

Den särskilda utredaren som fick uppdraget att granska marknaden för konsumentkrediter är Kathrin Flossing, som är ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen och som tidigare även varit svensk riksdagsdirektör. 

Vad ingår i utredningens uppdrag?

I uppdraget från regeringen så ingår bland annat att granska den nuvarande kreditmarknaden för konsumentkrediter och bedöma risken för att privatpersoner ges eller erbjuds mer krediter än de har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka. Det ska även föreslås vilka åtgärder som är nödvändiga för att förebygga att personer försätts i en sådan situation, där de inte har förutsättningar att betala tillbaka. 

Man ska även utreda och bedöma vilken typ av underlag som behöver ligga till grund för att motverka överskuldsättning hos konsumenter i Sverige. Någonting som är särskilt bra, som detta uppdrag inkluderar, är att man ska bedöma vilka åtgärder som är lämpliga för att ge redan överskuldsatta personer bättre förutsättningar att kunna betala tillbaka sina skulder, vilket i dagsläget är rätt minimala i många fall. 

Nationellt skuldregister som verktyg

Något som kan komma att bli aktuellt är att införa ett nationellt skuldregister, som ett verktyg för att bekämpa överskuldsättning i landet, vilket blir ett sätt för kreditgivare att få en bättre helhetsbild av de svenska konsumenters återbetalningsförmåga. Detta kommer dock först att utredas, eftersom det finns vissa integritetsaspekter som kan sätta käppar i hjulet här.

”Jag vill vara väldigt tydlig med att branschen inte kan vänta på ett skuldregister, bolagen måste ta sitt ansvar.”

Sa Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister, under pressträffen

Förhandlingar på EU-nivå

På samma gång som denna nationella utredning pågår kommer även förhandlingar att ske på EU-nivå för att förhandla om ett nytt direktiv för konsumentkrediter. Detta blir ytterligare en stapel och viktig uppgift för utredningen att beakta. 

Vilka betalningsmetoder kan komma att påverkas av detta?

Det finns idag bara ett par betalningsmetoder som erbjuder casino kredit för svenska spelare och som gör det möjligt att kunna spela casino på faktura. Dessa är i nuläget betalningsmetoden Zimpler och betalmetoden SiruMobile.

Betalningsmetod Zimpler
Betalningsmetod Siru Mobile

När kommer resultaten från utredningen redovisas?

Det är tyvärr ett bra tag kvar innan vi ser några resultat från denna utredning. Uppdraget kommer att redovisas först den tredje maj år 2023 och då återstår det ju att se hur länge det kan ta innan några faktiska beslut görs gällande detta.