Industri

BOS kritisk mot införandet av nya insättningsgränser

  av anja – senast uppdaterad 15 dec 2023

Bara ett par månader efter att tillfälliga spelrestriktioner som infördes på den svenska marknaden slutade gälla så tänker svenska regeringen införa nya. Denna gång vill man sänka veckogränsen med 1 000 kronor så att det blir 4 000 kronor i stället.

Nya spelregleringar på väg? 

Sedan pandemins utbrott har svenska regeringen både infört och sedan förlängt spelrestriktionerna vid flera tillfällen. De viktigaste omfattade veckogränsen på insättning, välkomstbonusen som fick vara 100 kronor max och det var också obligatoriskt för svenskar att ange tidsgränsen. Dessa bestämmelser gällde för alla online casinon med svensk licens som erbjuder sina spel till svenska spelare.  

Även om de spelansvarsåtgärder som man tänker införa motsvarar i stort sett de som vidtogs förra året så fortsätter Branschföreningen för Onlinespel (BOS) att ifrågasätta behovet av sådana regleringar. 

De föreslagna ändringarna har skickats ut på remiss och kan potentiellt börja gälla den 7 februari fram till 30 juni. Låt oss påminna att det var den 14 november 2021 då de gamla åtgärderna avvecklades

Staten vill ha bättre konsumentskydd

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, har redan fått kritik för sina påståenden, inte minst av BOS och dess generalsekreterare Gustaf Hoffstedt. 

”I ett välfärdsland som Sverige ska det finnas ett starkt skydd för den som spelar om pengar.”

Shekarabi har i sitt uttalande den 4 januari påpekat att staten ska skydda sina medborgare när de spelar om pengar och betonat att det är ”därför har vi återtagit kontrollen över spelmarknaden, och därför återinför vi ett förstärkt konsumentskydd nu när risken för problemspelande ökar till följd av pandemin”.

En veckogräns på 5 000 kronor introducerades först den 1 juni 2020 tillsammans med en begränsat välkomsterbjudande på 100 kronor för svenska spelare, mitt under landets nedstängning. Socialförsäkringsministern ansåg de att en sådan situation leder till ökade risken för spel och till och med spelmissbruk.

För stränga kontroller och låg kanalisering, tycker BOS

Å andra sidan kommenterar Hoffstedt att ett sådant system kommer att leda till att svenska spelare kommer att vilja spela för mer pengar än den föreslagna gränsen och därför öppna nya konton med nya spelbolag. ”Före insättningsgränserna spelade man hos ett eller två spelbolag, men efter gränsernas införande har vi sett en kraftig ökning av antalet spelbolag per enskild spelare” kommenterade BOS generalsekreterare.

”Därmed går den lagstadgade omsorgsplikten, som syftar till att spelbolaget ska skaffa sig en helhetsbild av spelbeteenden och erbjuda stöd till riskspelare, förlorad” sa Hoffstedt. Han avslutade med att BOS uppmanar svenska regeringen att tänka om förslaget och konsumentskyddet.

“Före insättningsgränserna spelade man hos ett eller två spelbolag, men efter gränsernas införande har vi sett en kraftig ökning av antalet spelbolag per enskild spelare.”

Shekarabi och regeringens beslut som togs förra året kritiserades starkt också på grund av den låga kanaliseringen på svenska spelmarknaden samt stränga kontroller och förslag på begräsning av spelreklam som även jämfördes med alkoholreklam, vilket är helt ologiskt tycker BOS.

Med hänsyn till den aktuella situationen i landet kommer man att införa nödvändiga åtgärderna och slutligt beslut fattas den 17 januari 2022.

Vanliga frågor och svar kring de potentiella nya spelansvarsåtgärderna

 

Kommer man att införa ny insättningsgräns på online casinon?

Om det anses vara nödvändigt så kommer man att införa en insättningsgräns på 4 000 kronor på alla online casinon med svensk licens. 

Hur kommer bonusar att se ut om nya tillfälliga förordningen tillämpas?

I så fall kommer alla casinobonusar att begränsas till 100 kronor max.

Kommer det att vara några ändringar gällande tidsgränser?

Ja, det kommer att krävas att spelare sätter vecko- och månadsgränser, precis som innan.

Vad är startdatum på de potentiella tillfälliga restriktionerna?

Det föreslogs att regleringarna träder i kraft den 7 februari 2022.

Hur länge kommer den tillfälliga förordningen att gälla och kan den förlängas?

Den 30 juni föreslogs som slutdatumet men ifall det behövs så kan förordningen sluta gälla tidigare eller även förlängas. 

När får vi veta om spelregleringarna återinförts? 

Den 17 januari kommer det slutliga beslutet om promemorian som gått ut på remiss.